Aanmeldingsvoorwaarden
Bij het inschrijven ga je akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden zoals te lezen in het formulier machtiging automatische incasso. Bij het tekenen hiervan ga je ook akkoord met het huishoudelijke reglement.

De contributie bedraagt:
9 euro per maand, 27 euro per kwartaal

De contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso en wordt per kwartaal afgeschreven.
Voor de automatische incasso moet je een ondertekend machtigingsformulier inleveren bij het bestuur, de leiding van de jeugdafdeling of inscannen en mailen naar penningmeester@dusky.nl. Alleen dan is je inschrijving geldig! Het formulier is te vinden via deze link.

Een opzegging kan alleen schriftelijk via ledenadministratie@dusky.nl.

Contactgegevens:
Duikteam Dusky is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 40282724. Het rekeningnummer van de vereniging is NL48 ABNA 0520.9561.41

www.dusky.nl
secretariaat: informatie@dusky.nl
ledenadministratie: ledenadministratie@dusky.nl
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?